Close

internationale misdaden

Toegang tot slachtofferrechten voor slachtoffers van internationale misdaden een farce?

Ook slachtoffers van internationale misdaden (genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden) hebben rechten. Denk aan participatierechten tijdens een juridisch proces, recht op herstelmaatregelen, en het recht op de waarheid. De praktijk laat echter zien dat toegang tot deze rechten vele moeilijkheden met zich meebrengt. In deze lezing bespreekt Rianne Letschert aan de hand van […]

Lees meer