Close

Tjerk Oosterkamp

Tjerk Oosterkamp (1972) is hoogleraar experimentele natuurkunde. Hij houdt zich bezig met het meten van hele kleine krachten. Op de tast doet zijn groep microscopie om op die manier biomedische en biologische vragen op te lossen. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar onconventionele en uitdagende experimenten.
Sinds enkele jaren heeft hij als doel om de posities van alle atomen in een eiwit te meten.

Lezingen van Tjerk Oosterkamp