Close

Saskia Palmen

Saskia Palmen heeft geneeskunde gestudeerd aan het VUmc en is 1999 cum laude afgestudeerd. Direct aansluitend is ze in het UMC Utrecht met haar promotie onderzoek begonnen, waarbij ze MRI onderzoek combineerde met neuropathologisch onderzoek. In 2005 promoveerde ze op: ‘Structural brain abnormalities in autism’. Aansluitend heeft ze zich gespecialiseerd tot psychiater en vervolgens tot kinderpsychiater. In September 2010 heeft ze haar specialisaties afgerond en is ze als psychiater in het UMC Utrecht gaan werken, met als focus diagnostiek en behandeling van jongeren en jong volwassenen met (een vermoeden op) een eerste psychose. Sinds april 2012 is ze Medisch Hoofd van deze zorglijn. Daarnaast houdt ze zich bezig met onderzoek. Juni 2012 heeft zij samen met de Nederlandse Hersenbank en 4 andere UMC’s een NWO-groot subsidie binnengehaald (3.45 miljoen euro) om de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie op te zetten. Binnen dit project is zij de klinisch co√∂rdinator.

Lezingen van Saskia Palmen