Close

Nina Geerdink

Nina Geerdink is Nederlands gaan studeren omdat ze van lezen hield, en werd gegrepen door de vroegmoderne letterkunde. De literatuur van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw staat letterlijk middenin de wereld en roept tal van vragen op over de toenmalige maatschappij.

Het puzzelen om de betekenis van de vroegmoderne teksten te ontrafelen is een spannend spel. Na haar studie aan de Universiteit Utrecht promoveerde ze aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de manier waarop de gedichten en het dichterschap van de Amsterdamse dichter Jan Vos (1610-1667) een rol speelden in zijn sociale en maatschappelijke leven.

Sinds 2010 werkt ze als universitair docent in Nijmegen. In haar colleges en onderzoek werkt ze het liefst aan politieke gedichten, (vrouwelijk) schrijverschap en toneel.