Close

Mirjam Ernestus

Mirjam Ernestus studeerde Franse Taal- en Letterkunde (propedeuse), Scheikunde (propedeuse) en Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Hier promoveerde zij ook. In haar proefschrift beschrijft zij hoe sprekers klanken en woorden inslikken in spontane spraak, zoals ‘tuuk’ voor ‘natuurlijk’.

Daarna onderzocht Mirjam Ernestus aan het Max-Planck-Instituut voor Psycholinguïstiek en aan de Radboud Universiteit Nijmegen, welke woorden opgeslagen liggen in het geheugen en hoe. Ook onderzocht zij hoe sprekers woorden in hun moedertaal verkorten en hoe deze verkorte uitspraakvarianten door andere moedertaalsprekers begrepen worden.

In 2006 ontving Mirjam Ernestus een European Young Investigator Award en in 2012 een ERC starting grant en een NWO vici-subsidie. Zij onderzoekt nu hoe leerders van een vreemde taal verkorte uitspraakvarianten in hun geheugen opslaan en hoe zij deze varianten verstaan.

Sinds 2012 is zij hoogleraar psycholinguïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen