Close

Maaike van Putten

Het onderzoek van Maaike van Putten brengt het natuurlijk beloop van spierziektes bij diermodellen in kaart. Ook wil zij medicijnen ontwikkelen die de progressie van deze ziektes kunnen beïnvloeden.

Ze werkt internationaal samen om het onderzoek naar spierziektes tussen verschillende laboratoria te standaardiseren om zo betrouwbaardere data te verkrijgen.

Maaike van Putten heeft al vele publicaties geschreven over deze onderwerpen en meerdere awards voor haar werk gekregen tijdens internationale congressen.

Lezingen van Maaike van Putten