Close

Kim Beerden

Kim Beerden is Universitair Docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 2013 op haar proefschrift over divinatie/‘waarzeggerij’ in de Griekse wereld, uitgebracht als Worlds full of signs: ancient Greek divination in context (Brill 2013). Zij is geïnteresseerd in mentaliteitsgeschiedenis van de antieke wereld en in het bijzonder in religie en voedsel.

Website: www.kimbeerden.nl