Close

Hilde Bras

Hilde Bras studeerde Amerikanistiek in Groningen en Historische Informatieverwerking in Leiden. Ze promoveerde in 2002 in de Sociologie aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de rol van het dienstbodeberoep in de levensloop van vrouwen in de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. In de periode 2000-2010 was Hilde Bras als universitair (hoofd)docent en onderzoeker verbonden aan de afdelingen Sociaal-Culturele Wetenschappen en Methoden en Technieken van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU. Van 2003 tot 2007 deed ze met behulp van een VENI-subsidie onderzoek naar de relaties van broers en zussen, en de verschillen en onderlinge afhankelijkheden in hun levenslopen in de negentiende eeuw. Sinds 2011 is ze als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Met een interdisciplinair team bestaande uit een socioloog, antropoloog en een historicus doet ze met behulp van een VIDI subsidie onderzoek naar de oorzaken van de vruchtbaarheidsdaling in Europa sinds de tweede helft van de negentiende eeuw en de rol van familierelaties daarin. Het team vergelijkt verschillende regio’s in Europa en maakt o.a. gebruikt van oral history interviews en grote databestanden met historische levenslopen.