Close

Esther Turnhout

Esther Turnhout richt zich in haar onderzoek en onderwijs op de relatie tussen wetenschappelijke kennis en natuur- en milieubeleid. Ze vraagt zich af hoe het toch komt dat wetenschappelijke kennis soms zo weinig wordt toegepast in besluitvorming.

Terwijl er tegelijkertijd zoveel interactie is tussen wetenschappelijke experts en maatschappelijke actoren. Haar recente werk gaat over de representatie van natuur en biodiversiteit, de rol die verschillende soorten kennis spelen in die representatie en de manier waarop die publieke betrokkenheid bevorderen of juist bemoeilijken.

Ze heeft over deze en andere onderwerpen diverse internationale en Nederlandstalige artikelen gepubliceerd en ze is editor van het tijdschrift Environmental Science & Policy.