Close

Dolf Weijers

Dolf Weijers is hoogleraar in de Biochemie van de Plantenontwikkeling aan Wageningen Universiteit. Hij probeert te achterhalen hoe de ontwikkeling van planten op het niveau van cellen en moleculen gestuurd wordt. Planten zijn in staat om hun hele leven lang nieuwe organen te maken, en gebruiken hiervoor stamcellen. Weijers wil graag begrijpen hoe deze stamcellen worden aangelegd, en hoe hieruit planten kunnen ontstaan die wel duizend jaar lang nieuwe organen maken.