Close

Caroline Slomp

Caroline Slomp is hoogleraar Mariene Biogeochemie aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt kringlopen van elementen in zee, met bijzondere aandacht voor het gedrag van fosfaat, stikstof en allerlei (spoor-)metalen in gebieden waar het zeewater zuurstofloos is. Voorbeelden van veldwerkgebieden zijn de Oostzee, Zwarte Zee en Arabische zee maar ook de Nederlandse Grevelingen.

Lezingen van Caroline Slomp