Close

Antoine Buyse

Antoine Buyse wordt enthousiast van veel verschillende onderwerpen. Hij studeerde af in de geschiedenis – over de grens tussen wetenschap en bijgeloof in de zeventiende eeuw – en promoveerde in de rechtswetenschappen in Leiden – op huizenteruggave voor vluchtelingen na oorlogen. Hij werkt bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt onderwijs voor zowel juridische als conflictstudies-studenten. Ook geeft hij regelmatig gastcolleges aan buitenlandse universiteiten, van België tot Mongolië. Hij is gespecialiseerd in mensenrechten in (post-)conflictgebieden en in Europese mensenrechtenbescherming. Over dat laatste onderwerp houdt hij met veel enthousiasme een Engelstalig weblog bij: echrblog.blogspot.com. Hij is vooral geboeid door vragen als: hoe ga je om met mensenrechten die botsen met andere rechten of belangen? Gaat bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting voor of het recht om niet gediscrimineerd te worden? Hij gaat graag met een breed publiek over deze vragen in debat, van basisschoolleerlingen tot senioren.