Close

Alexander Sack

Alexander Sack studeerde psychologie in Duitsland, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, en in de Verenigde Staten. In 2003 verhuisde hij naar Maastricht, waar hij nog steeds werkt als onderzoeker bij de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen.

Met magnetische hersenstimulatie kun je de hersenen plaatselijk en tijdelijk beïnvloeden zonder ze echt te beschadigen. Door een bepaald gebied te verstoren tijdens het uitvoeren van een taak kun je vaststellen of dit gebied echt functioneel noodzakelijk is om de taak te kunnen uitvoeren en/of welke andere gebieden deze taak misschien kunnen overnemen ter compensatie van deze verstoring.

Alexander wil deze fundamentele bevindingen uiteindelijk proberen te vertalen in toepasbare behandelingsstrategieën voor patiënten met hersenletsel of psychiatrische ziekten.

Lezingen van Alexander Sack