Close

Zijn vaders uniek?

ccbychrisreed

In de wetenschap stonden vaders lange tijd langs de spreekwoordelijke pedagogische zijlijn. Maar door een drietal grote maatschappelijke ontwikkelingen (grotere en blijvende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen; een gestegen percentage echtscheidingen; veranderde opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw), is het vaderschap onder grote wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling komen te staan.

In deze lezing gaat Renske Keizer vanuit een interdisciplinair perspectief in op de rollen die vaders in de hedendaagse samenleving vervullen en welke invloed vaders kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van hun kinderen. Ze zal daarbij stilstaan bij de vraag: Zijn vaders uniek? Hierbij zal ze ook het belang van (nationale) context bespreken, en laten zien hoe beleid en cultuur de betrokkenheid van vaders kunnen beïnvloeden.

Over de spreker