Close

Winterslaap als model om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen

Winterslaap bestaat uit periodes met een sterk verminderde stofwisseling en lichaamstemperatuur (‘torpor’), afgewisseld door korte periodes met normalisatie van de stofwisseling en lichaamstemperatuur (‘arousal’).

Winterslapers zijn in staat deze fasen veilig te doorstaan, zonder tekenen van orgaanschade. Tijdens torpor daalt de lichaamstemperatuur tot dicht bij de omgevingstemperatuur, daalt de hartslag van 400 naar 4 slagen per minuut en neemt de ademhaling af van 20 per minuut tot één keer per 2 minuten.

Het ontrafelen van de mechanismen die dieren in staat stelt om veilig de winter door te komen, draagt mogelijk bij aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor de behandeling van sepsis (bloedvergiftiging), hart-/herseninfarct, en verbetert wellicht de uitkomst na orgaantransplantatie.

Op basis van de beschermingsmechanismen van winterslapers, dat onder meer bestaat uit de productie van waterstofsulfide (H2S), is inmiddels een potentieel medicijn ontworpen. De effectiviteit ervan wordt nu in proefdieren onderzocht.

Over de spreker