Close

Wat is astrobiologie?

Astrobiologie houdt zich bezig met het ontstaan van de leven, de ontwikkeling van leven, en mogelijk buitenaards leven. Of anders gezegd, astrobiologie richt zich op drie vragen: (1) waar komen we vandaag, (2) waar gaan we naar toe, en (3) zijn we de enigen in de ruimte? Astrobiologie is eigenlijk een beetje van alles of, zoals men dat noemt, een multidisciplinair vakgebied. Natuurkunde, scheikunde, (micro)biologie, geologie, eigenlijk alle exacte wetenschappen dragen hun steentje bij in de astrobiologie om de drie bovenstaande vragen op te lossen. In deze lezing leg ik de drie bovenstaande vragen uit en laat ik zien hoe elk vakgebied zijn steentje bijdraagt om deze vragen op te lossen.

Over de spreker