Close

Verborgen lagen

Op de hele wereld zijn minder dan 20 boeken over afkomstig uit het Amerikaanse continent van voor de Spaanse verovering. Ooit moeten er duizenden geweest zijn. Een van deze boeken, bekend onder de naam Codex Selden is overschilderd en bevat dus een verborgen laag afbeeldingen of “tekst”. Deze laag zichtbaar maken is een unieke uitdaging omdat het object zeer kwetsbaar is en gemaakt is van ongebruikelijke materialen. Om dit toch te kunnen doen werken wij samen met de TU Delft waar een hele nieuwe techniek met de naam Photothermal Tomography word ontwikkeld. Hiermee kunnen we door de bovenste laag heen kijken zonder deze te beschadigen. Onze hoop is een nieuwe tekst te ontdekken die veel informatie zal geven over hoe deze mensen 500 jaar geleden leefden. Tijdens deze lezing zal ik laten zien wat deze documenten zo belangrijk maakt, waarom we precies deze nieuwe techniek nodig hebben en hoe hij werkt. Naarmate het onderzoek vordert zullen ook steeds meer resultaten gepresenteerd kunnen worden. Misschien bent u wel een van de eerste die deze verborgen tekst onder ogen krijgt.

Over de spreker