Close

Toegang tot slachtofferrechten voor slachtoffers van internationale misdaden een farce?

Ook slachtoffers van internationale misdaden (genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden) hebben rechten. Denk aan participatierechten tijdens een juridisch proces, recht op herstelmaatregelen, en het recht op de waarheid.

De praktijk laat echter zien dat toegang tot deze rechten vele moeilijkheden met zich meebrengt. In deze lezing bespreekt Rianne Letschert aan de hand van verschillende aansprekende en actuele praktijkvoorbeelden, de belangrijkste. Hoe gaan we bijvoorbeeld: om met kwetsbare groepen slachtoffers zoals kinderen, ouderen, en gehandicapten? En hoe kan het dat de ene person zelfredzaam lijkt te zijn en heeft de andere persoon professionele slachtofferhulp nodig?

En hoe bepaal je wie slachtoffer en dader is in periode van oorlog en conflicten? En via welke weg kunnen overheden en internationale organisaties slachtoffers van internationale misdaden toch vormen van herstel bieden?

Over de spreker