Close

Taalvariatie op de tong

Dat de tong essentieel is om te spreken weet iedereen. Veel minder bekend is dat uitspraakverschillen ook terug te zien zijn in de bewegingen van de tong tijdens spraak.

In deze lezing bespreekt Martijn Wieling het gebruik van articulografie – het registreren van tong- en lipbewegingen door middel van hele kleine sensoren – om taalvariatie te onderzoeken. Hij laat opmerkelijke verschillen in tongbewegingen zien tussen noordelijke en zuidelijke dialectsprekers, en tussen Nederlanders, Duitsers en Britten die Engels spreken.

Ook vertelt hij over een lopend onderzoek dat nagaat in hoeverre tong- en lipbewegingen van sprekers die sinds hun geboorte blind zijn, afwijken van die van sprekers met normaal zicht, en waarom dit invloed kan hebben op de prestaties van automatische spraakherkenningssoftware.

Over de spreker