Close

Politici, personal branding en poëzie in de Gouden Eeuw

Politici zetten tegenwoordig alle moderne media in om kiezers te winnen: social media, tv, radio. Deze media waren er in de Gouden Eeuw nog niet. Hoe zorgden de politici van de Gouden Eeuw ervoor dat ze draagvlak creëerden? In deze lezing laat Nina Geerdink zien dat politici poëzie gebruikten voor hun personal branding.

Gedichten hadden in de zeventiende eeuw een heleboel functies: ze becommentarieerden maatschappelijke gebeurtenissen, ze dienden als communicatiemiddel tussen vrienden en zakelijke relaties, en ze dienden dus ook als platform voor politici (en andere beroemdheden) om zich te profileren.

Nina Geerdink vertelt over haar onderzoek naar de manier waarop Amsterdamse burgemeesters dichters inzetten. Een van die dichters is Vondel. Een andere Amsterdamse dichter, Jan Vos, was bijna een soort spindoctor. Geerdink laat zien hoe gedichten van Vondel en Vos de ‘personal branding’ van politici ondersteunden, en op welke manier die gedichten tot stand kwamen: hoe was de relatie tussen politici en dichters? Waarom leenden dichters zich ervoor mee te werken aan de personal branding van politici?

Over de spreker