Close

Plaat-tektoniek en de eeuwige verandering van het aardoppervlak

Sinds de jaren ’60 is duidelijk geworden dat het aardoppervlak bestaat uit grote platen, zoals de Afrikaanse, Euraziatische en Noord-Amerikaanse plaat, die ten opzichte van elkaar bewegen langs grote breukzones zoals mid-oceanische ruggen en subductiezones. Vooral in subductiezones gaat die beweging niet ongemerkt: er ontstaan enorme gebergtes zoals de Himalaya en het Tibetaans plateau, de gebergtes van het Middellands Zeegebied en de Andes.

In zijn lezing laat Advokaat zien hoe deze gebergtes in de loop van miljoenen jaren zijn gevormd, en hoe bewegingen in de aardmantel tot gebergtevorming leiden. Door de tientallen miljoenen jaren heen zorgt plaattektoniek voor de opening van oceanen op de ene plek, en de sluiting ergens anders. Dit zorgt voor grote veranderingen in zee- en windpatronen, met grote invloed op het aardse klimaat, de evolutie van leven en de vorming van aardse hulpbronnen zoals olie, gas, en ertsvoorkomens.

Hij laat aan de hand van voorbeelden zien hoe de bewegingen in de aardmantel, de vervorming van het aardoppervlak, en het aardse klimaat met elkaar samenhangen.