Close

Ouderdom in de middeleeuwen

Hoe keek men in de vroege middeleeuwen aan tegen ouderdom? Had men respect voor de ouden van dagen of werden bejaarden als een last gezien? Wat voor woorden gebruikte men voor ‘oud’ en vanaf welke leeftijd werd men als ‘bejaard’ beschouwd? Konden oude krijgers en oude koningen nog wel afdoende functioneren en hoe zat dat met oude vrouwen? In deze lezing bespreekt Thijs Porck de verbeelding van de ouderdom in vroegmiddeleeuws Engeland aan de hand van kunst, preken, heiligenlevens en heldendichten.

Op verzoek kan de lezing in het Engels verzorgd worden.

Over de spreker