Close

Nieuwe Maan

Het algemeen aanvaarde model voor de vorming van onze Maan, ontwikkeld rond 1975, gaat uit van een botsing tussen onze jonge Aarde en een planeet ter grootte van Mars, genaamd Theia. De brokstukken van deze botsing zijn deels in een baan om de Aarde terechtgekomen, en samengeklonterd tot de Maan. Computersimulaties van deze botsing voorspellen dat meer dan de helft, en misschien wel 90 procent, van het materiaal dat de Maan vormt afkomstig is van Theia, niet van de Aarde. Dit resultaat blijkt echter in directe tegenspraak met recente metingen aan de chemische samenstelling van Maanstenen, die juist aangeven dat de samenstelling van de Maan vrijwel identiek is aan de samenstelling van de buitenkant (mantel + korst) van de Aarde. Dit fundamentele probleem vraagt om een oplossing. In deze presentatie zal ik een alternatief model voor de vorming van de Maan schetsen – een model dat wel volledig in overeenstemming is met de metingen aan Maanstenen. Ook zal ik ingaan op nieuwe generaties botsingsmodellen die net gepubliceerd zijn, en zo een beeld schetsen van de veranderende ideeën over het ontstaan van de Maan.

Over de spreker