Close

NHB-Psy, de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie

Ongeveer 40% van de bevolking krijgt gedurende zijn leven een psychiatrische ziekte. Psychiatrische ziekten gaan gepaard met lijden, niet alleen van de getroffenen zelf, maar ook van hun naasten. Mensen met een psychiatrische ziekte zijn vaak niet in staat zijn hun leven te leiden zoals ze dat voor ogen hadden voordat ze de ziekte kregen. Psychiatrische ziekten worden ook wel hersenziekten genoemd, omdat er iets mis gaat in de hersenen. Echter, tot op heden weten we niet precies wat er mis gaat: er zijn geen duidelijke afwijkingen in de hersenen zichtbaar. Met beeldvormend onderzoek (MRI) zijn we niet in staat echt ín hersenengebieden te kijken, op het kleinste (cel- en molecuul)niveau. Ook kunnen we psychiatrische symptomen lastig nabootsen in dieren, zodat dieronderzoek van beperkte waarde is. Om mensen met psychiatrische ziekten in de toekomst beter te kunnen behandelen en daarmee een betere toekomst te kunnen bieden is het belangrijk dat we gaan begrijpen wat er op het kleinste niveau verandert in hun hersenen. De enige manier om hier zicht op te krijgen is door onderzoek van de hersenen van mensen die overleden zijn. De missie van NHB-Psy: de hoeveelheid menselijk hersenweefsel voor onderzoek naar de oorzaken van psychiatrische hersenziekten vergroten.

Over de spreker