Close

Mohammed in heden en verleden

Mohammed, profeet van de islam, is een van de invloedrijkste, maar tegelijkertijd ook een van de meest omstreden figuren uit de menselijke geschiedenis. Veel moslims identificeren zich op een diepe, intieme manier met hem. Regelmatig is er publiek debat en ruzie, vaak door de media opgeblazen, over wie Mohammed was en wat moslims en niet-moslims wel of juist niet over hem mogen zeggen. Deze lezing schetst een veelkleurig portret van Mohammed en geeft antwoord op een aantal prangende vragen. Want wat weten we eigenlijk over de historische Mohammed? Stemt het beeld dat van Mohammed wordt gegeven in verschillende islamitische tradities overeen met zijn historische figuur? Tradities over Mohammed van de theologie, maar ook van het recht, de mystiek en de kunsten komen aan bod. Waarom is de westerse kijk op hem dikwijls zo negatief? En wat is de toekomst van Mohammed in onze geglobaliseerde maatschappij?

Over de spreker