Close

Geologisch perspectief op klimaatsverandering

Wat gebeurt er met het klimaat en de oceaan als de CO2 concentratie snel stijgt? Deze vraag kunnen we beantwoorden met modellen die projecties maken van de toekomst, bijvoorbeeld klimaatmodellen. Maar hoe weten we zeker dat deze goed werken voor perioden met hoge CO2 concentraties? Dit kan door ze te toetsen aan klimaten in het verre verleden die door natuurlijke oorzaak hoge CO2 concentraties hadden. Maar hoe kwam die CO2 toen in de atmosfeer? En hoe zag de aarde er toen uit? En begrijpen we dat?