Close

Eten met je neus?

Met behulp van onze neus krijgen we informatie binnen uit de buitenwereld. Vanuit evolutionair oogpunt is een goed reukvermogen in meerdere opzichten relevant. Op basis van geur bepaal je of voedsel gegeten kan worden en of er gevaar dreigt. Zonder reukvermogen zouden we niet in de gaten hebben dat we bedorven voedsel aan het eten zijn, of dat er gas lekt. Onderscheid maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ geuren is dus van belang voor onze overleving. Uit onze studies blijkt bv. dat onaangename voedselgeuren (rottende vis) sneller en juister werden waargenomen dan geuren uit een andere categorie (zoals sinaasappel, stinksokken en rozengeur). Ook kunnen wij verschillen in vetgehalte in voedsel ruiken. Dit suggereert dat ons reuksysteem gevoelig is voor de biologische relevantie van stimuli, en anders reageert op iets wat gevaar kan betekenen versus iets van (voedings)waarde. Maar er zijn uiteraard ook verschillen tussen mensen, in hoe ze op geuren reageren. Dit kan een belangrijke rol spelen bij eetgedrag: reageren mensen met overgewicht anders op voedselgeuren dan slanke mensen, bijvoorbeeld dat ze er meer of minder ‘plezier’ aan beleven, of er impulsiever naar handelen? En wat is dan het onderliggende mechanisme hiervan? Hiervoor kunnen we een kijkje in de hersenen nemen.
Eten wij dus met onze neus, of met ons brein?

Over de spreker