Close

Empathie in de adolescentie: handig of noodzakelijk?

In de adolescentie vinden er een hoop veranderingen plaats die nieuwe sociale vaardigheden vereisen met betrekking tot het aangaan en onderhouden van relaties. Een belangrijke vaardigheid waardoor we op een juiste manier kunnen reageren op emoties en gedrag van andere mensen is empathie. Empathie wordt vaak omschreven als de mogelijkheid om de emotionele staat van een ander te lezen, te delen en te begrijpen. Binnen de adolescentie hebben empathische vaardigheden een grote invloed op hoe adolescenten omgaan met hun leeftijdsgenoten. Jongeren die zichzelf bijvoorbeeld als heel empathisch beoordelen, zijn beter in staat om hun emoties te reguleren en laten meer prosociaal gedrag zien. Een vaardigheid die heel belangrijk is voor het versterken van de emotionele band met ouders, vrienden en andere belangrijke mensen. Tijdens deze lezing zal ik vertellen over hoe empathie zich ontwikkelt tijdens de adolescentie en hoe we dit kunnen meten via de hersenen en gedrag.

Over de spreker