Close

Een industriële revolutie in het oude Rome?

Hoe modern was het oude Rome eigenlijk? Die vraag leidt al meer dan een eeuw tot felle debatten onder wetenschappers. Dat is goed te begrijpen: Rome past niet zo goed in onze historische kaders.

Aan de ene kant is Rome namelijk in vele opzichten een typische pre-industriële samenleving die afhankelijk was van primitieve, arbeidsintensieve technologieën (en slavernij); aan de andere kant kende de Romeinse wereld een unieke materiële welvaart en een ongekende economische integratie. Rome neemt een unieke plaats in, maar welke?

Archeologische resten spelen de laatste jaren een toenemende rol in wetenschappelijke discussies. De grootschaligheid van sommige werkplaatsen lijkt te duiden op spectaculaire ontwikkelingen in de structuur van de Romeinse economie die geen parallel kennen vóór de Industriële Revolutie. Zien we hier een soort proto-industrialisatie?

In deze lezing legt Miko Flohr uit dat dit slechts deels het geval is, en dat het unieke materiaal van de Romeinse wereld ons vooral vraagt nog eens kritisch te kijken naar onze eigen moderne blik op heden en verleden. Zo vertelt het oude Rome ons toch nog iets over de wereld van vandaag de dag.

Over de spreker