Close

De kleinste bron van licht

In het dagelijks leven denken we nooit zo na over de vraag waar licht vandaan komt. Vraag  het iemand en het antwoord is steevast ‘de zon’,  of soms ‘een lamp’. Uiteindelijk bestaat licht uit een heleboel ondeelbare pakketjes, die we ieder voor zich ‘foton’ noemen. Je kunt dus ook vragen ‘waar komt een foton vandaan’. Uiteindelijk is elk foton, of het nu zojuist uit een tl-buis kwam, of 8 minuten geleden van de zon, of een miljoen jaar geleden uit een supernova, uitgezonden door een atoom of een molecuul dat een pakketje van zijn energie af stond. Waar we in een tl-buis een heel heldere bron maken om met licht van heel veel atomen tegelijk een hele kamer te verlichten, stellen wij ons in ons onderzoek de vraag  hoe we de kleinste bron van licht kunnen maken. Preciezer willen we een bron maken die met zekerheid juist als we dat willen een foton uitzendt dat we dan ook nog eens met zekerheid kunnen opvangen. ‘Precies één met zekerheid’ betekent: niet misschien twee, en ook niet misschien af en toe geen. Zo’n bron heeft toepassingen in nieuwe quantumbeveiligde informatietechnologie.

Over de spreker