Close

De herinnering aan Franklin D. Roosevelt

In ranglijsten van wie de ‘beste Amerikaanse president ooit’ was, komt Franklin D. Roosevelt (1933-1945) consequent als topscorer naar voren (naast Washington en Lincoln). Hij was de langstzittende president, bekend om zijn kordate optreden tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30 en de Tweede Wereldoorlog.

De invloed van Roosevelt en de herinnering aan zijn presidentschap zijn, zeker in Amerika, nog zeer voelbaar – je zou zelfs kunnen zeggen dat we tot op de dag van vandaag in Roosevelt’s wereld leven, zoals Arthur Schlesinger Jr. in 1998 stelde. Roosevelt was een expert in het houden van radiospeeches en het gebruikmaken van zorgvuldige gekozen beelden om een gunstig imago voor zichzelf te creëren. Veel van de herinneringen aan Roosevelt die nu nog levend zijn – zoals het beeld van hem als geallieerde superheld tijdens de Tweede Wereldoorlog – heeft hij zelf sterk gepromoot. De beeldvorming rond andere aspecten van zijn persoon – zoals het feit dat hij in een rolstoel zat – zijn weliswaar geëvolueerd in de collectieve herinnering, maar blijven toch bijdragen aan een positief beeld van hem. Hoe werkt dat? Hoe worden collectieve herinneringen gevormd? Wie hebben daar macht over en hoe kan het dat Roosevelt hier zelf nog altijd invloed op lijkt te hebben?

Over de spreker