Close

De geboorte van het moderne boek

Ons moderne boek werd geboren in de twaalfde eeuw. Veel van de kenmerken die we nu zo gewoon vinden, zoals paginanummers, koptitels, voetnoten en hoofdstuktitels, werden geïntroduceerd tussen 1075 en 1225.

Lezers van toen wilden wat anders dan het boek dat zij al honderden jaren op tafel hadden liggen. Deze lezing laat zien wat er nieuw is aan het twaalfde-eeuwse boek, maar ook waarom die vernieuwing werd gezocht. De belangrijkste reden voor de geboorte van het moderne boek ligt besloten in de nieuwe vorm van onderwijs aan de vers opgerichte universiteiten van Europa.

Kennisoverdracht aan deze instituten was sterk gebaat bij middelen die de lezer hielpen hun weg te vinden in een boek en haar inhoud goed te begrijpen. Dit contrast is spannend: wat in opzet een object was speciaal ontworpen voor geleerden, is nu onze normale manier om een tekst te lezen.

Over de spreker