Close

Citizen Science: echte wetenschap in huis en op straat

Burgerwetenschap, oftewel ‘citizen science’, is aan een grote opmars bezig. In de wetenschapsgeschiedenis heeft werk door amateur-wetenschappers zo nu en dan al tot doorbraken geleid. Dankzij moderne communicatietechnologie (internet, smartphones, et cetera) en toenemende democratisering van de wetenschap spelen burgerwetenschappers een cruciale rol in het wetenschappelijke proces voor allerlei vakgebieden.

Met denkkracht kan iedereen helpen bij het interpreteren van gigantische hoeveelheden data waarvoor het aantal professionele wetenschappers te klein is en computers nog te dom zijn. En met daadkracht kan iedereen helpen bij het vergaren van data.

Frans Snik bespreekt een aantal interessante voorbeelden van citizen-scienceprojecten, en gaat met name in op projecten waarbij hijzelf betrokken is: luchtvervuiling meten met smartphones (het iSPEX-project), het in kaart brengen van het gebruik van verschillende soorten lampen door schoolkinderen, en het observeren van de invloed van klimaatverandering op het bloeien, verkleuren en uitvallen van bomen.

Vervolgens gaat hij graag met u in gesprek over wat er allemaal nog meer kan (en mag) voor toekomstige citizen-scienceprojecten.

Over de spreker