Close

Alleen wat wordt geteld telt? De wetenschappelijke en economische representatie van biodiversiteit en ecosysteemdiensten

De bescherming van biodiversiteit is zeer sterk beïnvloed door wetenschappelijke methoden om biodiversiteit te tellen en meten. Deze kennis wordt gebruikt om biodiversiteit weer te geven, bijvoorbeeld in tabellen, rapporten, via afbeeldingen of op kaarten. Beleidsmakers en politici maken vaak gebruik van deze kennis en tabellen.

Deze lezing biedt een kritisch perspectief op de technocratische rol die wetenschappelijke kennis vervult in de bescherming van biodiversiteit. Esther Turnhout vraagt zich af wat biodiversiteit eigenlijk is en wat de eenheden zijn waaruit het bestaat. De geschiedenis laat zien dat de classificatie van biodiversiteit steeds andere vormen aanneemt die passen bij de ontwikkeling van technologie en bij maatschappelijke interesses en prioriteiten. Als wetenschappelijke kennis in belangrijke mate afhangt van dergelijke sociale factoren, dan is het belangrijk steeds vragen te blijven stellen welke prioriteiten en belangen worden gediend door biodiversiteitskennis en welke dus niet.

Vanuit dat uitgangspunt gaat zij vervolgens dieper in op de recente trend om biodiversiteit en natuur weer te geven in termen die economisch relevant zijn, namelijk ecosysteemdiensten. Wie hebben er baat bij een dergelijke representatie van biodiversiteit, wat wordt er geteld en wat telt er als gevolg daarvan wel en niet mee?

Over de spreker