Close

FAQ

Voor wie is Kennis op Straat bedoeld?

Kennis op Straat heeft als doel wetenschap op een enthousiasmerende wijze onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Daarom staan we in principe open voor aanvragen vanuit de hele maatschappij: van scholen tot bejaardenhuizen, en van buurthuizen tot science-cafés, iedereen kan een lezing aanvragen.

Wij willen vooral groepen bereiken die nieuwsgierig zijn en (nog) niet automatisch met wetenschap in aanraking komen. Dat kan een klas scholieren zijn, maar ook een leesclub met een bepaalde interesse, of een groep vrijwilligers in een buurthuis.

Het aanbod is breed en biedt voor ieder wat wils! Voor groepen met een internationale samenstelling is het, in overleg, eventueel ook mogelijk een Engelstalige lezing te geven.

Zijn er kosten aan een lezing verbonden?

Voor maatschappelijke organisaties en groepen (zoals scholen, buurthuizen, kerken en vrijwilligersgroepen) zijn aan de lezingen geen kosten verbonden (behalve de reiskosten van de spreker). Bij aanvragen door commerciële organisaties, zoals bedrijven, wordt wel een vergoeding gevraagd.

Is een lezing altijd beschikbaar?

Of een lezing door kan gaan is afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde wetenschapper binnen het gekozen thema.
Wij doen altijd ons best om een voor publiek en lezinggever geschikte datum te vinden.

In welke taal wordt de lezing verzorgd?

In principe worden lezingen in het Nederlands gegeven. Maar lezingen in het Engels zijn in veel gevallen ook mogelijk. Dit kan in onderling overleg tussen spreker en aanvrager worden afgesproken.