Close

Cultuur en Maatschappij

De herinnering aan Franklin D. Roosevelt

In ranglijsten van wie de ‘beste Amerikaanse president ooit’ was, komt Franklin D. Roosevelt (1933-1945) consequent als topscorer naar voren (naast Washington en Lincoln). Hij was de langstzittende president, bekend om zijn kordate optreden tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30 en de Tweede Wereldoorlog. De invloed van Roosevelt en de herinnering aan zijn presidentschap […]

Lees meer

De geboorte van het moderne boek

Ons moderne boek werd geboren in de twaalfde eeuw. Veel van de kenmerken die we nu zo gewoon vinden, zoals paginanummers, koptitels, voetnoten en hoofdstuktitels, werden geïntroduceerd tussen 1075 en 1225. Lezers van toen wilden wat anders dan het boek dat zij al honderden jaren op tafel hadden liggen. Deze lezing laat zien wat er […]

Lees meer

Politici, personal branding en poëzie in de Gouden Eeuw

Politici zetten tegenwoordig alle moderne media in om kiezers te winnen: social media, tv, radio. Deze media waren er in de Gouden Eeuw nog niet. Hoe zorgden de politici van de Gouden Eeuw ervoor dat ze draagvlak creëerden? In deze lezing laat Nina Geerdink zien dat politici poëzie gebruikten voor hun personal branding. Gedichten hadden […]

Lees meer

De kracht van de familie: De invloed van familie op de daling van het kindertal in Europa, 1850-2013

Hoe komt het nu dat er in westerse samenlevingen zo’n enorme daling in het kindertal heeft plaatsgevonden? En waarom zijn er zulke grote landelijke en regionale verschillen? Wetenschappers hebben daar twee verklaringen voor gegeven. Ten eerste heeft men de rol van economische ontwikkeling benadrukt. Met de overgang naar een industriële samenleving  werd scholing belangrijker en […]

Lees meer

Alleen wat wordt geteld telt? De wetenschappelijke en economische representatie van biodiversiteit en ecosysteemdiensten

De bescherming van biodiversiteit is zeer sterk beïnvloed door wetenschappelijke methoden om biodiversiteit te tellen en meten. Deze kennis wordt gebruikt om biodiversiteit weer te geven, bijvoorbeeld in tabellen, rapporten, via afbeeldingen of op kaarten. Beleidsmakers en politici maken vaak gebruik van deze kennis en tabellen. Deze lezing biedt een kritisch perspectief op de technocratische […]

Lees meer

Een industriële revolutie in het oude Rome?

Hoe modern was het oude Rome eigenlijk? Die vraag leidt al meer dan een eeuw tot felle debatten onder wetenschappers. Dat is goed te begrijpen: Rome past niet zo goed in onze historische kaders. Aan de ene kant is Rome namelijk in vele opzichten een typische pre-industriële samenleving die afhankelijk was van primitieve, arbeidsintensieve technologieën […]

Lees meer

Eten met je neus?

Met behulp van onze neus krijgen we informatie binnen uit de buitenwereld. Vanuit evolutionair oogpunt is een goed reukvermogen in meerdere opzichten relevant. Op basis van geur bepaal je of voedsel gegeten kan worden en of er gevaar dreigt. Zonder reukvermogen zouden we niet in de gaten hebben dat we bedorven voedsel aan het eten […]

Lees meer

Lieve goden, wat moet ik doen? Oud-Griekse toekomstvoorspelling

‘Is het een goed idee om op reis te gaan’? Dit is zomaar een vraag die een Griek in de eerste eeuwen voor Christus aan het orakel van Dodona stelde. Net zoals wij wilden de oude Grieken graag weten wat de toekomst zou brengen: dit voorbeeld toont dat men bezorgd was over een voorgenomen reis […]

Lees meer

Unexpected sisterhood

Some southern Italian dialects are very different from the rest of Romance languages. They show characteristics that are totally unexpected for the Romance group. Surprisingly, the same characteristics are found in languages as distant as Basque, Georgian, Maya, Hindi, Nez Perce, and so on. How is this possible? Under the assumption that languages vary indefinitely […]

Lees meer